Återskaparna

Under hösten hade jag den stora äran att få vara med som hantverkare i TV4s nya storsatsning Återskaparna.
En fantastisk upplevelse att få arbeta med flera av de bästa i sitt gebit. 
Vad jag gör i programmet, får ni tålmodigt vänta och se, tills programmet sänds i vår. 

”I Återskaparnas verkstad finns några av landets absolut främsta hantverkare som alla är experter inom olika områden. I varje avsnitt får verkstaden besök av ett antal människor som tagit med sig ett trasigt eller skadat föremål som av olika anledningar fått en central betydelse i deras liv. Alla dessa föremål har ett starkt personligt värde för de människor som lämnar in dem.

”Det handlar ofta om saker som blivit en form av museiföremål i den egna familje- eller släkthistorien. Ting som bär minnen och av olika anledningar har ett stort känslomässigt värde – ibland för en hel familj, ibland för en enskild person, ”säger Erik Haag.

I varje avsnitt får tittaren följa hantverkarnas arbete i att restaurera och reparera föremålen, ofta i samarbete med varandra. Eftersom många föremål är helt unika och uppgiften är att återskapa dem till det skick som ägaren minns att det en gång var i, finns det inga standardlösningar att tillgå.

”Något som våra hantverkare ofta återkom till var att bibehålla föremålets själ, att vara rädd om dess historia och alla spår av liv. Att renovera en gammal sak till original eller nyskick är en sak men i det här fallet var uppdraget ett annat,” säger Lotta Lundgren.” 

https://www.tv4.se/artikel/5f7d6dad24bc6297c92062d2/erik-haag-och-lotta-lundgren-leder-tv4-s-storsatsning-aterskaparna