Mitt hantverk

Handmade to outperform

Lusten att skapa med mina händer har varit en stor del av mitt liv. 
Vad jag gör varierar, men det bygger nästan alltid på en lust och nyfikenhet. 
Därför har jag heller aldrig sålt mina alster i någon större omfattning.
Jag har levt på att sälja det som sker runt och av hantverket istället. 

Nu har både en lust och en nyfikenhet väckts, kring att  sälja det jag gör.  Därför finns det en butik på denna sida, där föremål som gått via mina händer kommer att hamna, vart efter de blir färdiga. 

Jag älskar att tälja. Det ger mig en tillfredställelse som få andra hantverk ger. Kombinationen av att läsa materialet och försöka hantera verktygen på ett så optimalt sätt som jag kan, leder till en lek där resultatet är en tredimensionell skapelse där jag försökt fånga essensen av form och funktion.
Lyckas jag med min önskan?  Om du frågar mig, så gör jag det inte.  Det är därför jag fortsätter jaga efter något bättre och det driver mig förhoppningsvis till utveckling.

Processen.
Virket är oftast färskt när jag börjar förvandlingen.
Jag börjar med en såg, som kapar biten i rätt längd. Sedan är det yxan som snabbt tar bort material som inte är önskvärt. Ju mer jag hugger, desto fortare blir jag klar och ju snällare är det mot mina handleder. När kniven kommer fram, är formen till stor del redan klar. Den skär ytan ren och rättar till de ställen som yxan inte når. Sedan är det dags för materialet att torka. Har jag gjort rätt, så går det ganska fort och med liten risk att virket spricker. Efter någon dag, är det dags för att skära rent. Då har materialet blivit hårt och ytan som kniven lämnar, blir både blank och väldigt hållbar. Jag använder nästan aldrig sandpapper. Anledningarna är många. Dels så tar det längre tid och blir onödigt dammigt. Men den främsta anledningen ligger i att resultatet blir bättre utan. En skuren yta reser sig inte av fukt, som en sandpapprad yta gör. Det betyder att den inte drar åt dig smuts och väta på samma sätt, den är lättare att hålla ren och håller sig fin, även efter lång tids användning. 
Föremålen jag gör, ska och tål att användas. 

Ytbehandlingen.
När föremålet är skuret och klart, så brukar jag oftast olja in dom. Då matoljor härsknar och paraffinolja lakar ut rätt snabbt, så använder jag istället en härdande linolja som ger ett bestående resultat.
Jag har nog provat merparten av alla linoljor på marknaden under de senaste 20 åren.
Resultatet av den studien har lett till att jag i dag har hittat en produkt som utklassar allt jag jämför den med.
Selders helt rena linoja, är unik i det avseendet att de på ett väldigt kontrollerat sätt, avlägsnat allt som är icke önskvärt i råprodukten man får när man pressar linfröet på olja. Resultatet är en Linolja som härdar extremt fort, ger minimalt med smak och doft, inte gulnar, bryts inte ner och lakar inte ur virket, inte ger en grogrund för mögel, som en orenad linolja gör. 
Oljan värms in i virket och ger därför en djup penetrering, som på mindre föremål sträcker sig genom hela materialet.
Givetvis är oljan helt ofarlig att förtära och lämpar sig därför att bruka på saker som kommer i kontakt med mat, eller stoppas i munnen.

Min inspiration hämtar jag oftast från slöjden och från det folkliga uttrycket.
Med det menar jag föremål som är ämnade att brukas, tillverkade av personer utan formell utbildning och med metoder och tekniker som oftast är lika geniala som enkla. Att jobba med handverktyg skapar en närhet och möjlighet till att anpassa sig under tillverkningens gång. Varje föremål kan bli unikt och därför är det inte svårare att anpassa eller förändra, när som i tillverkningen.
Något som ses som både exklusivt och ibland ouppnåeligt i en industriell tillverkning, är standard i en slöjdares vardag.

En annan del i mitt skapande, är återbruket.
D.v.s. att laga eller åter bruka något som gått sönder eller slitits.
En grundförutsättning för ett bra återbruk, handlar ofta om tidigare medvetna val, där kvalité varit en nyckelroll. 
Jag tycker man ska skilja på återbruk som ursäkt för konsumtion och det återbruket som har sina rötter i självhushållningen och det medvetna synsätt man har i dag på miljöfrågor. 
Det florerar en hel del återbruk i dag, där rent skräp och tvivelaktiga material används för diverse pyssel. Den typ av banalt och rent vidriga syssla försvårarar möjligheten till att återvinna och sortera våra sopor och kan till viss del försöka rättfärdiga dåliga material…